logo NorTrials

Nytt e-læringskurs: Introduksjon til kliniske studier

Våren 2023 gjorde NorTrials og NorCRIN arbeidspakke 12 (industrisamarbeid) i fellesskap en undersøkelse blant sykehusansatte som arbeider med kliniske studier, der hensikten var å kartlegge kompetanse og behov for opplæring. Blant tiltakene som ble foreslått for å øke kunnskap om og interesse for kliniske studier var et «nybegynnerkurs», ment som en første introduksjon til temaet, siden dette er noe man ikke lærer mye om i lege- eller sykepleierutdannelsen.

Grafisk brukergrensesnitt

NorTrials og NorCRIN syntes det var en veldig god idé og satte derfor ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregioner. Resultatet av arbeidet ble e-læringskurset «Introduksjon til kliniske studier» som nå er tilgjengelig i den offentlige delen av Læringsportalen. Kurset vil også bli lagt ut i de enkelte sykehusenes læringsportaler.

Kurset er ment som ren informasjon til sykehusansatte og –ledere, enten som en første introduksjon for de som skal jobbe med studier eller til de som av en eller annen grunn har ønske om eller behov for å vite noe om temaet. Det er ikke noen tester eller spørsmål som må besvares og kurset tar ca. 15 minutter å gjennomføre.

Temaene for kurset er:

  • Hva er kliniske studier?
  • Ulike typer studier
  • Hvorfor skal sykehusene gjøre kliniske studier?
  • Budsjett, økonomi og avtaler
  • Hvordan er det å jobbe med kliniske studier?

I tillegg inneholder kurset litt om hva som finnes av forskningsstøtte og kurstilbud, nyttige lenker og hvor man kan henvende seg hvis man vil vite mer.

Vi håper kurset kommer til nytte!

 

Kursgruppen besto av:

  • Signe Øien Fretland, NorTrials koordinerende enhet
  • Ashwini Sethupathy, Haukeland universitetssjukehus / NorCRIN arbeidspakke 12
  • Merethe Larsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF / NorCRIN arbeidspakke 12
  • Inger Storaker, St. Olavs hospital HF
  • Ellen Johnsen, Oslo universitetssykehus HF / NorCRIN arbeidspakke 12 (leder)  
Sist oppdatert 07.05.2024