logo NorTrials

NorTrials-sentrene

Seks NorTrials-sentre skal være spydspisser i satsingen på å få flere kliniske studier til Norge.

Form, sirkel

I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er det bestemt at NorTrials skal opprette dedikerte kliniske forskningssentre på definerte områder. Utvelgelse av områder og utforming av rammene for sentrene er gjort i samarbeid mellom næringslivet og de regionale helseforetakene. Status som NorTrials-senter gis for fem år, med evaluering etter to år.

Seks forskningssentre er utvalgt som NorTrials-sentre, godkjent og vedtatt av NorTrials-styret. Sentrene skal være nasjonale kontaktpunkt for industristudier, men også fungere som nav i nasjonale nettverk innen sine fagområder. Målet er å rekruttere flest mulig pasienter og legge til rette for forskning på alle sykehus, slik at pasienter får mulighet til å delta i kliniske studier uansett hvor i landet de bor.

Hvert senter får tilført midler i størrelsesorden 2 mill. kroner årlig for å finansiere støttefunksjoner, akkreditering og kompetansetiltak. Studiene forutsettes å være eksternt finansiert.​

​​​

    Sist oppdatert 07.06.2024