logo NorTrials

DMP kan gi deg råd på veien

Veien fra forskning og studier til ferdig legemiddel er kronglete og komplisert. Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har en råd- og veiledningstjeneste de oppfordrer industrien til å bruke.

Publisert 12.06.2024
DMP rådgivere
Råd- og veiledningstjenesten består av følgende personer, fra venstre: Knud Torjesen, seniorrådgiver veterinærmedisin, Kristin Quinones, rådgiver regulatorisk, Ingvild Aaløkken, spesialrådgiver regulatorisk, klinisk utprøving og innovasjon, Kristina Berg Lorvik, seniorrådgiver, klinisk utprøving og innovasjon, Ingvil Sæterdal, enhetsleder klinisk utprøving og innovasjon og Caroline Melsom, seniorrådgiver, medisinsk utstyr.

Et tverrfaglig team er satt sammen for å kunne hjelpe firmaer, start-ups og akademia med alle spørsmål de måtte ha. Teamet ledes av Ingvild Aaløkken, spesialrådgiver regulatorisk, klinisk utprøving og innovasjon ved DMP, og består også av rådgivere på feltene veterinærmedisin, medisinsk utstyr og regulatoriske spørsmål. De kan føre både firma og forskere inn på riktig sti på veien fra forskning, via utvikling og til lansering av nye legemidler og medisinsk utstyr.

Hvordan kontakte DMPs råd- og veiledningstjeneste? Mail til ask-us@dmp.no eller fyll ut kontaktskjema på dmp.no

Målet med tjenesten er å øke forståelsen av veien fra idé til godkjent produkt, gi firma og forskere tilgang på ekspertise på ulike søknadsprosesser, hvordan man kan oppnå mest mulig robuste data, hvordan studier kan gjennomføres med best mulig studiedesign - og viktigst: hvordan gjøre det riktig første gang slik at man unngår å måtte begynne på nytt.

- Det bidrar til å spare både pasientene, bedriftene og samfunnet tid og ressurser, sier seniorrådgiver Kristina Berg Lorvik.

Når en henvendelse er mottatt setter DMP sammen et team med relevant ekspertise for den aktuelle problemstillingen, og finner en møtedato slik at de eventuelt kan møte spørsmålsstiller ansikt til ansikt. Spørsmålsstiller kan vente svar innen ca. 6 uker etter at de sendte inn henvendelsen første gang. 

Flowchart
Tidslinjer for veiledningstjenesten

Noen ganger finnes det ett fasitsvar og kun én måte å gjøre ting på, da tilbyr de rådgivning. Andre ganger finnes det flere løsninger, og da gir de firmaet veiledning slik at de får verktøyene som trengs for å finne sine svar – den beste måten å gjøre det på for akkurat dem.

- Når det gjelder legemidler kan vi gi både rådgivning og veiledning, mens på medisinsk utstyr gir vi kun veiledning, sier Lorvik.

DMP tilbyr disse tjenestene både til veletablerte, globale selskaper, til start-ups og til akademia.