logo NorTrials

Samler studiesykepleiere og -koordinatorer for å løse utfordringer sammen

Koordinator for NorTrials kreft, Charlotte Helen Melby, inviterer hver måned rundt 50 studiesykepleiere og -koordinatorer fra 18 kreftavdelinger rundt i landet, for å dele erfaringer og diskutere utfordringer.

Publisert 07.11.2023
Sist oppdatert 25.04.2024
En kvinne som smiler til kameraet
Charlotte Helen Melby, koordinator for NorTrials kreft

- Kreftavdelinger fra Nordlandssykehuset i nord til Sørlandet sykehus i sør er representert. Fra noen avdelinger deltar én person, mens fra andre deltar kanskje 5, så totalt er vi nå rundt 50 personer i nettverket. Men gruppen utvides stadig. Også andre avdelinger som har kreftstudier her ved Oslo universitetssykehus deltar, blant annet fra Oslo myelomatosesenter, lungeavdelingen og gynekologisk avdeling, sier Melby.

Hun er imponert over at også avdelingslederne fra to av kreftsentrene er med på møtene for å lære. Det viser engasjement rundt studier blant lederne også, og Melby oppfordrer flere avdelingsledere til å gjøre det samme.  

Målet er å lære av hverandre

- Hensikten med disse nettverksmøtene er blant annet å dele erfaringer og diskutere flaskehalser, slik at avdelingene kan lære av hverandre. Et mål er også å få til et samarbeid på tvers av avdelingene. Noen av dem har gjort mange kliniske studier over flere år, mens andre er mer ferske i gamet, men felles for alle er at de har startet et sted, og vokst både i antall studier og i antall studiepersonell. Nettverksmøtene er også en fin måte for meg som koordinator å nå ut til alle avdelingene, sier Melby.

Møtene starter gjerne med en kort statusoppdatering på hvor mange studier som er pågående, og hvor mange som skal starte opp den neste tiden.

- Dette gjør at jeg kan jobbe videre med oversikten over alle kreftstudier som jeg er i ferd med å bygge opp. Etter hvert, når oversikten blir mer fullstendig, kan den bare justeres etter hvert møte.

Skal møte personvernombudene

Mange av avdelingene har de samme utfordringene, for eksempel når det gjelder manglende ressurser, tidsbruk, bivirkningsrapportering og personvern. Særlig det sistnevnte bidrar ofte til forsinket oppstart i flere studier.

- Der hvor det er utfordringer som går igjen inviteres det eksterne personer slik at vi kan ha teori rundt temaet og diskusjon i etterkant for å se om det kan løses på en bedre måte enn det som gjøres i dag. Jeg er derfor glad for at på vårt neste møte 10. november stiller nesten alle personvernombudene fra alle sykehusene og helseforetakene opp. De skal først ha en presentasjon, og etterpå skal vi sammen diskutere de ulike problemstillingene både de og vi står i. Håpet er at vi skal kunne løse noe av dem sammen, sier Melby.

Flere avdelinger kan også formidle ulike rutiner og prosedyrer som fungerer veldig bra hos dem.

- Avlastning for leger i form av at studiesykepleierne får mer delegerte oppgaver er også noe som fungerer bra hos flere, forteller Melby.

Arrangerer også pipelinemøter med industrien

I tillegg til møter med studiekoordinatorer og -sykepleiere, arrangerer Melby og Åslaug Helland (leder for NorTrials kreft) pipelinemøter med legemiddelindustrien.

- Her presenterer firmaene sin pipeline og studier som er planlagt, og alle klinikere og studiepersonell inviteres. Hittil har vi hatt to slike pipelinemøter. På det første var det tre firma som presenterte, og på den andre hele fire. Interessen har vært svært stor, med godt over 100 tilhørere. Rundt 80-100 har vært pålogget på hvert møte, men vi ser at mange av dem sitter sammen. Hensikten med pipelinemøtene er at klinikere og studiepersonell skal få en innsikt i kommende studier, og firmaene oppmuntrer klinikerne til å ta kontakt med dem direkte dersom det er studier som er av interesse, sier Melby.

Et bindeledd mellom industrien og sykehusene

Hun startet i jobben som koordinator for NorTrials kreft før sommeren i år, og sier jobben i hovedsak går ut på å være et kontaktpunkt for både de kliniske forskningsmiljøene og industrien, og slik fungere som et bindeledd som sørger for tettere og hyppigere interaksjon mellom miljøene. Det felles målet er å bidra til flere kliniske kreftstudier i Norge.

- Arbeidet er veldig variert og inkluderer blant annet organisering og gjennomføring av diverse møter og arrangementer, og deltakelse på arrangementer for å bygge nettverk. I tillegg tar jeg imot forespørsler om kliniske studier fra industrien og videresender dette til aktuelle miljøer i Norge. Jeg har også bistått selskaper med å identifisere sites når de ønsker flest mulig sites til en studie. Som koordinator ønsker jeg selvsagt å bidra til å gi industrien økt forståelse for hvorfor Norge er et bra studieland og selvsagt også bidra til at prosesser går så smidig som mulig når det er interesse for å legge studier hit, sier Melby.