logo NorTrials

Lokker slag-studier til Norge

- Norge har et veletablert nettverk av sykehus og forskningssentre spesialisert på slagbehandling, sa Norges ambassadør i Bern, Kjersti Rødsmoen, på NorTrials’ ambassademøte under ESOC-konferansen.

Publisert 22.05.2024
En gruppe mennesker som står i et rom

Det er 10. gang at European Stroke Organisation (ESO) arrangerer den store internasjonale slag-konferansen ESOC. I år fant den sted i Basel i Sveits, og samlet nærmere 5000 klinikere, forskere og representanter fra legemiddelindustrien.  

Samtidig er det første gang at NorTrials i samarbeid med Innovasjon Norge, Melanor, LMI og Den norske ambassaden arrangerer et møte parallelt med ESOC-konferansen. Målet er at norske leger og representanter for den internasjonale legemiddelindustrien, som uansett er til stede på konferansen, skal møtes og knytte kontakt, og at det på sikt kan føre til at kliniske studier innen hjerneslag legges til norske sykehus.  

Norges ambassadør i Bern, Kjersti Rødsmoen, ønsket velkommen og benyttet anledningen til å reklamere for Norge som et utmerket land å gjøre kliniske studier.  

- Norge har en robust helsetjeneste-infrastruktur og et sterkt engasjement for forskning og innovasjon. Vi har mye å tilby innen slagområdet, både når det gjelder behandling og forebygging. Norges progressive helsepolitikk, fokuset på pasientsentrert behandling og et godt samarbeid mellom akademia, industri og offentlige etater gjør landet vårt til et ideelt sted å gjennomføre banebrytende kliniske studier, sa Rødsmoen.  

Signe Øien Fretland, leder for NorTrials koordinerende enhet, fortalte om Norges satsing på kliniske studier generelt, og viste frem portalen som fungerer som én vei inn for industri som vurderer å gjøre studier ved norske sykehus.   

Annette Fromm, overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og leder for fagnettverket for slag ved NorTrials senter for hjernehelse, fortalte om satsingen på hjernehelse spesielt. Hun forklarte hvordan senteret er organisert og at de svarer raskt på feasability og formidler videre til et nettverk av 50 slagenheter over hele landet.