logo NorTrials

Med NorTrials er en viktig dør på plass

For legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri er NorTrials en drøm som endelig har gått i oppfyllelse. 

Publisert 23.11.2022
Sist oppdatert 04.01.2024
En collage av en person
Hege Edvardsen og Cathy Capdeville.

LMI og Melanor om NorTrials

​- NorTrials representerer en dør for oss inn til de kliniske miljøene i norske sykehus. Og selv om vi har jobbet i 10-15 år for å få denne døra, så er ikke dette et endepunkt. Det er nå jobben begynner, sier Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI med kliniske studier som sitt fagfelt.  

- Å ha et dedikert senter for medisinsk utstyr vil skape en rekke muligheter for industrien. Det nære samarbeidet vi har vil være helt avgjørende for suksessen, sier Cathy Capdeville, næringspolitisk direktør i Melanor.

Nesten samtlige nye medisiner og vaksiner forskes frem og utprøves i regi av legemiddelindustrien – i samarbeid med helsetjenesten – i kliniske studier. Kliniske studier handler om å dokumentere effekt, sikkerhet og kvalitet på disse nye legemidlene.  

​Men det er knallhard internasjonal konkurranse om å tiltrekke seg studier, og fortsatt en del flaskehalser igjen som må løses for å kunne delta på høyt nivå i den konkurransen. På verdensbasis er det per februar 2022 rundt 11 000 industrifinansierte kliniske intervensjonsstudier med pågående rekruttering. Norge tiltrekker seg bare en bitteliten brøkdel av disse; i 2021 var det søkt om 86 studier. Rundt 60 % av dette var industristudier (kommersielle), mens 40 % var sykehusinitierte (ikke-kommersielle) studier. Potensialet er så mye, mye større. Blant annet ligger Norge langt fremme når det gjelder forskning, utvikling og behandling på kreftområdet, med et fagmiljø i verdensklasse. 44 % av industristudiene i 2021 var innen kreftområdet. I samarbeid med industrien er det valgt ut seks fagområder hvor det er etablert NorTrials sentre. Disse skal være spydspisser i satsningen på å få flere kliniske studier til Norge. Ett av dem er på kreftområdet, de andre fem er på andre områder det forskes mye innen og hvor det er et potensiale for vekst i antall studier i Norge: hjernehelse, fordøyelsessykdommer, hjerte- og karsykdommer, autoimmune sykdommer og inflammasjon, og medisinsk utstyr.  

Nå handler det om å bygge samarbeid, kultur og kunnskap om hverandres prioriteringer og satsingsområder, synliggjøre hvor vi har våre sterke sider og vise frem de miljøene som er spydspissene for kliniske studier i Norge. Dette gjelder også for terapiområder og ved sykehusavdelinger utenom de seks NorTrials-sentrene.  

- Oppbygging av NorTrials-sentrene er godt i gang, men har fremdeles en lang vei å gå for å synliggjøres på internasjonale arenaer. En betydelig posisjonering, merkevarebygging og markedsføring gjenstår, sier Capdeville.

- Vi i industrien er representert i NorTrials-styret, og vil jobbe hardt og målrettet videre i håp om å få flere kliniske studier til Norge. Vi er svært glade for de tydelige politiske signalene om at dette er et offentlig-privat samarbeid det satses på, og at det gis tydelige signaler fra RHF-ledelsen på at svaret på tilbud om å delta i studier – det bør nå være JA. Godt samarbeid for å løfte Norge er nøkkelen til suksess, sier Edvardsen. 

​Om LMI

Legemiddelindustrien (LMI)​ er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og har rundt 60 medlemmer med rundt 4000 ansatte. I LMIs administrasjon er det 15 ansatte. Medlemsselskapene er alt fra små norske biotekselskaper til store globale legemiddelselskaper, og der jobber det forskere, leger, sykepleiere, farmasøyter, jordmødre, fysioterapeuter, biologer, helseøkonomer, ingeniører, operatører og en rekke andre yrkesgrupper. Våre medlemmer bidrar per i dag med majoriteten av de industrifinansierte studiene som kjøres i Norge, og vi vil fortsette å jobbe for at Norge skal være konkurransedyktige med tanke på å tiltrekke oss studier.  ​​​

Om Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. Med omlag 120 medlemsbedrifter og over 3000 ansatte utvikles, produseres og leveres utstyr til helse- og velferds-Norge, forskning, utdanning og industri. ​

Artikkelen er skrevet av LMI og Melanor