logo NorTrials

Regjeringen satser videre på NorTrials

- Vi har sikret videre finansiering av NorTrials. Det sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun sammen med næringsminister Jan Christian Vestre la frem eksportstrategien for helsenæringen.

Publisert 12.02.2024
Kjerkol og Vestre presenterer NorTrials
Ingvild Kjerkol og Jan Christian Vestre

I Forskningsparken fredag morgen, med rundt 100 tilhørere i salen og mange som fulgte med digitalt, la regjeringen frem sin eksportstrategi for helsenæringen.  

Tiltakene er oppsummert i 15 punkter som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030. 

I punkt 9 står det følgende:  

Videreutvikle Nortrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet 

Helseministeren utdypet: 

- Regjeringen har en ambisjon om at klinisk forskning skal være en helt integrert del av all pasientbehandling og klinisk praksis. Vi følger opp den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier, der samarbeid mellom helsenæring og tjenester er ett av de 9 innsatsområdene. Vårt fremste tiltak i denne satsingen er NorTrials - et gjensidig forpliktende partnerskap for kliniske studier. Vi har derfor sikra videre finansering av NorTrials. NorTrials skal tilby én vei inn for kliniske studier til bedrifter og andre aktører som ønsker å gjennomføre den typer studier i Norge. De 6 NorTrials-sentrene, fordelt på ulike faglige innsatsområder, er utvalgt i samarbeid med næringslivet, og hvert senter får også støtte i en 5-årsperiode. Gjennom NorTrials settes det av midler til å markedsføre Norge som utprøverland. Hit kan man komme for å teste ut nye preparater, produkter og metoder, og vi skal være med og bidra til det. Den videre utviklingen av partnerskapet vil vi skal gjøres som et samarbeid mellom NorTrials, helsetjenesten, Innovasjon Norge, TTO-ene og næringslivet, sa Kjerkol.  

Signe Øien Fretland, leder i NorTrials koordinerende enhet, er svært glad for nyheten fra helseministeren.  

- Det er gledelig at arbeidet med promotering av Norge mot internasjonal helsenæring som et utmerket land for kliniske studier, kan fortsette - nå med betydelig erfaring og enda større trykk enn før, sier Fretland.

 Også administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og styreleder i NorTrials, Terje Rootwelt, er godt fornøyd med beslutningen.

- Vi ser at det er utfordrende å nå ambisjonene om å øke antall pasienter i kliniske studier. Det er derfor ekstra viktig å videreføre denne satsingen, sier Rootwelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre er klar på hvorfor regjeringen vil satse på helsenæringen som en av flere næringer som skal bidra til eksport til Norge i årene fremover.  

– Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens målrettede satsing vi vil legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier Vestre.   

Målene for helsesatsingen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv. Ambisjonen er å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021, til 50 milliarder kroner i 2030, skriver næringsdepartementet i en pressemelding. 

Les mer på regjeringen.no: Storsatsing på eksport av helsenæring