logo NorTrials

Nytt elektronisk skjema for tilbakemeldinger

NorTrials har laget et elektronisk skjema for tilbakemeldinger om hindringer for gjennomføring av kliniske studier på norske sykehus.

Publisert 10.10.2023

Skjemaet er ment å være et hjelpemiddel for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, CRO-er og sykehusansatte for å informere om problemer som forsinker eller forhindrer gjennomføring av kliniske studier. 

NorTrials følger ikke opp enkeltsaker, men samler informasjon om hindringer.

NorTrials koordinerende enhet vil gjennomgå innsendte skjemaer, se etter trender og større problemer og, om nødvendig, rapportere disse til NorTrials-styret slik at sakene kan håndteres videre i helseforetakene eller industrien.

Skjemaet er tilgjengelig på engelsk og norsk.