logo NorTrials

Spennende studier innen klinisk immunologi

NorTrials senter for klinisk immunologi ved Stavanger universitetssjukehus dekker terapiområdene revmatologi, dermatologi og endokrinologi. – Vi er godt i gang, sier senterleder Inger Marie Skoie.

Publisert 15.03.2024
Personalet på NorTrials-senteret for klinisk immunologi
Fra venstre: Sondre Meling, ansvarlig for endokrinologi-nettverket, Inger Marie Skoie, senterleder, Kristin Jonsdottir, Seksjonsleder for forskningsposten, Marte Alver Hovsbakken, koordinator ved NorTrials Immunologi, og Karianne Enerstvedt, koordinator for Forskningsavdelingen

- At vi dekker tre terapiområder gjør at vi ikke er tilknyttet én spesiell avdeling. Vi er tilknyttet forskningsavdelingen ved sykehuset, og syns det er en veldig god løsning, forteller Skoie.

Ved oppstarten i 2022 fikk de navnet NorTrials senter for autoimmune sykdommer og inflammasjon, men har siden endret navnet for å tydeliggjøre hvilke fagområder senteret arbeider med.

Jobber med struktur og nettverksbygging

Skoie, som er spesialist i dermatologi, er fagansvarlig for dermatologi-nettverket. Sondre Meling som er spesialist i indremedisin og endokrinologi er ansvarlig for endokrinologi-nettverket i en 20 % stilling, mens Jens Vikse er engasjert for å lede revmatologi-nettverket. I tillegg er Marthe Alver Hovsbakken og Karianne Enerstvedt koordinatorer for henholdsvis NorTrials-senteret og Forskningsavdelingen.

- Vi er opptatt av at feasibility-henvendelser kommer frem til de rette personene, og så raskt som mulig. Vi har derfor bygget opp en struktur hvor vi har to kontaktpersoner ved hvert universitetssykehus. Vi har også jevnlige møter med andre aktuelle sykehus. Gjennom disse møtene har jeg fått inntrykk av at det norske fagmiljøet virkelig ønsker å delta i industrifinansierte kliniske studier, sier Skoie.

NorTrials-senteret har fått ni feasibility-forespørsler i 2023, hvorav fire er på dermatologi og én på revmatologi. Tre av dem har allerede startet opp.

Stolte av å være med på norsk psoriasis-studie

Den ene av de to dermatologi-studiene utføres av Smerud Medical Research Group på oppdrag fra Arctic Bioscience. Arctic Bioscience er et norsk bioteknologiselskap som holder til ved Ørstafjorden på Vestlandet og i Forskningsparken i Oslo. Selskapet utvikler et legemiddel fra silderogn - til behandling mot mild og moderat plakk-psoriasis. Per i dag finnes det få andre behandlinger enn kortisonkremer og lysterapi for disse pasientene. Legemiddelkandidaten, som foreløpig har fått navnet HRO350, kan redusere hudsymptomene ved psoriasis ved å påvirke inflammatoriske prosesser.

Offentlig-privat samarbeid

Studien går i fem europeiske land: Storbritannia, Tyskland, Polen, Finland og Norge, med 519 pasienter inkludert. Noen titalls pasienter er rekruttert i Norge, ved henholdsvis Stavanger universitetssjukehus, Ålesund sjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Arendal Hud. I antall pasienter kan dette være den største kliniske studien gjennomført av et norsk biotekselskap noensinne.

- Denne studien er et godt eksempel på godt samarbeid mellom universiteter, universitetssykehus og næringsliv. Arctic Bioscience har kjørt en pilot i 2019 og nå er altså deres fase 2-studie godt i gang. Vi er også svært godt fornøyde med Smerud som CRO-firma. De har gjort en veldig ryddig jobb og feasbilityprosessen gikk svært smidig , sier Skoie.

Feasibility- og CTIS-bistand for hele sykehuset

Koordinatorene Marthe og Karianne gjør en stor innsats for å ta imot forespørsler om studier og sende forespørslene videre til de aktuelle utprøvere.

- Vi har hatt møter med de ulike avdelingene og forklart hvorfor vi gjør dette, hva vi forventer og for å avklare hvordan de ønsker å kontaktes. Vi jobber også med å etablere et nettverk med studiesykepleiere slik at vi kan utveksle erfaringer og frustrasjoner, slik de blant annet gjør ved NorTrials kreft, sier Enerstvedt.

Hun har også planer om å sette seg godt inn i EU-søknadsportalen CTIS, slik at hun kan hjelpe de som strever med den.

Marthe Alver Hovsbakken er opptatt av å få formidlet til sykehusene at de ikke forplikter seg til noe vis ved å svare ja på første innledende feasibility-forespørsel.

- Mange svarer nei fordi de både tror det er forpliktende og fordi de tror studien starter ganske umiddelbart. Men kanskje starter ikke studien før om ett år, og forpliktende er det ikke før de har inngått avtale med sponsor, beroliger Hovsbakken.