logo NorTrials

Stor økning i CRO-firmaer i Norden – sammen mot felles mål!

Stadig flere legemiddelfirma gjør sine kliniske studier ved hjelp av CRO-firmaer (Contract Research Organisations). – Vi er alle konkurrenter, men samarbeid er nøkkelen til suksess i dette komplekse miljøet.

Publisert 15.03.2024
Sist oppdatert 20.03.2024
Møtedeltakere og presentatør
Presentasjon av Marianne van der Wel fra HOD

Det sier Annsofie Holmborn fra Thermo Fishers eget CRO-firma PDD.

Hun var én av flere foredragsholdere da NorTrials og Inven2 inviterte til et fire timer langt CRO-møte torsdag 14. mars.

- Vi har sett et økende antall CRO-er med aktivitet i Norge. Målet med møtet i dag er å styrke samarbeidet mellom disse kontraktsorganisasjonene og norske sykehus, og diskutere hvordan vi best kan jobbe sammen for å øke antallet kliniske studier i Norge, sa Signe Fretland, leder for NorTrials koordinerende enhet.

Stor interesse

Målgruppen var først og fremst CRO-ansatte, så på agendaen sto en orientering om den norske helsetjenesten, forventninger fra legemiddelmyndighetene og klinikerne, informasjon fra både norske og utenlandske CRO-firma, og ønsker og forventninger fra biotekselskap som er avhengig av CRO-tjenestene. Men det var stor interesse for møtet også fra andre, så av 165 påmeldte deltakere var i tillegg til mer enn 20 CRO-firma også legemiddel- og medtek-firmaer, sykehus, helseklynger og universiteter representert. Noen av deltakerne var fra andre land enn Norge.

Annsofie Holmborn representerte Sveriges CRO-organisasjon ASCRO (Association of CROs active in Sweden), der 22 CRO-firma har gått sammen. De samarbeider også tett med legemiddelindustriens bransjeorganisasjon LIF (tilsvarende LMI i Norge).

I Norden er det totalt 152 CRO-firma, ifølge Holmborn. Mange representerer firma som ikke har kontorer i de nordiske landene, og dermed er det ofte de CRO-ansatte som er kontaktpersoner for sykehus og studiepersonell, både når det gjelder inngåelse av samarbeidsavtaler og gjennomføring av studier. Det er fire regionale enheter som administrerer avtalene med firmaene i Norge, og de skal sørge for en profesjonell forhandling på vegne av sykehusene.

- For at prosessen skal gå så smooth som mulig må vi samarbeide tett og godt med firmaer og CRO-er. Det gjør vi allerede, og det håper jeg vi kan fortsette med, sa Siri Kolle, ansvarlig for kliniske studier i Inven2. Hun representerte de fire enhetene som administrerer oppdragsforskning i Norge.

Fortsetter satsingen tross nedgangen i studier

En utfordring er at tallet på kliniske studier går ned, til tross for de mange initiativene for å få til det motsatte. Marianne van der Wel, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, kunne fortelle at departementet har en langsiktig satsning på klinisk forskning og vil fortsette arbeidet med å følge opp målene som er satt i den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier.

Hun viste til alle gode initiativer som er satt i gang, som infrastrukturer for persontilpasset medisin, Helsedataservice, NorCRIN (nasjonal infrastruktur for kliniske studier), etablering av fire forskningssentre for klinisk behandling, og ikke minst etableringen av NorTrials og tilhørende sentre som ett sentralt tiltak i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.

Norden lærer av hverandre

Det fine med Norden er at selv om vi konkurrerer om de samme studiene, samarbeider vi også gjerne – og lærer av hverandre. NorTrials er inspirert av danske Trial Nation, og nå er Sverige inspirert av Norge. De siste kunne Annsofie Holmborn røpe.

- Vi kopierer nesten NorTrials og etablerer SweTrial. I SweTrial blir CRO-ene en tredje partner, og vi ser fram til at det skal materialisere seg, sa Holmborn.

- Det er slik dere vinner

Chris Ball fra IQVIA var glad for å høre om ønsket om samarbeid både på tvers av selskaper og landegrenser, og om den norske politiske satsingen.

- I IQVIA ønsker vi å øke antall studier vi kjører i Norge, og våre ansatte ber pent om å få jobbe mer her. I konkurranse med resten av verden er dere høyt der oppe – dere gjør kompliserte studier med celle- og genterapi, blant annet. På den andre siden har dere svært strenge etiske komiteer. Det er bra å være tøff, altså, men det er viktig å være proporsjonalt pragmatisk, var rådet fra Ball.

Han minner om at i kampen om å tiltrekke seg kliniske studier konkurrerer vi mot land som Kina, der en “liten” by kan ha 10 millioner innbyggere. Altså langt flere potensielle studiedeltakere.

- Konkurransen om kliniske studier er ikke en konkurranse mellom Bergen og Oslo, eller mellom Sverige og Norge. Det er en global konkurranse. Det er derfor fint å høre at de norske myndighetene ikke gir opp satsingen på kliniske studier. Det er slik dere vinner, sa Ball.  

Arrangementskomiteen
Fornøyd arrangementskomite fra Inven2, Helse Bergen HF, St. Olavs hospital HF, IQVIA, PPD, LINK Medical og NorTrials