logo NorTrials

Tilgjengeligheit og universell utforming

Vi arbeider for at innhaldet på våre nettsider skal vere tilgjengeleg for alle.

Tilgjengelighetserklæring (uustatus.no)

Om tilgjengeleghetserklæringen

Tilgjengelegheitserklæringen beskriv korleis og i kva grad nettstaden oppfyller krava i WCAG 2.1-standarden (Retningslinjer for universell utforming av webinnhald).

Generelt om tilgjengelegheit

Alle helseføretak på tvers av landets fire helseregionar nyttar ei felles publiseringsløysing for sine nettsider. Her er det lagt til rette for at kvar enkelt nettstad skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Til dømes er nettsidene kodar slik at det er mogleg å lese opp innhaldet med skjermlesarar. Språket skal være klart og tydeleg. Du skal kunne forstørre teksten i nettlesaren, og alle bilete skal ha alternativ tekst.

 

Sist oppdatert 12.04.2023