logo NorTrials

NorTrials-rådgivere

NorTrials koordinerende enhet utvider staben med to rådgivere som kan bidra med praktisk hjelp i forbindelse med feasibility, planlegging og oppstart av en studie. Tilbudet retter seg hovedsakelig mot sykehus som ikke har tilsvarende tilbud via etablerte forskningsstøtteenheter, og gjelder for hele Norge.

Den første rådgiveren, Anne Marie Halstensen, er allerede på plass (mars 2024). Anne Marie har lang erfaring både som studiesykepleier og forskningskoordinator, og har bred kompetanse innen alle faser av et studieforløp.

Portrett Anne Marie Halstensen

Foto: Sykehuset Østfold

Anne Marie Halstensen

 

Hva kan rådgiver hjelpe til med?

Feasibility

(forespørsel fra industri om deltakelse i kliniske studier)

  • Spørsmål vedrørende CDA (konfidensialitetserklæring)
  • Bistand med utfylling av spørreskjemaer fra sponsor

Planlegging

  • Opplæring av studiepersonell
  • Ressursbehov - beregning av tidsbruk
  • Intern forankring - ledelse og serviceavdelinger
  • Personvern - tilrådning fra personvernombud

Oppstart og gjennomføring

  • Praktiske spørsmål vedrørende studieprosedyrer (prøvetaking, forsendelse etc.)
  • Arkivering/oppbevaring av studiedokumenter
  • Forberedelser til monitorering

Hvordan ber du om hjelp?

Fyll ut skjemaet Behov for rådgivning fra NorTrials-koordinerende enhet, så vil vi kontakte deg for videre oppfølging:

Har du generelle spørsmål, ta kontakt på contactnortrials@ous-hf.no.

Sist oppdatert 14.03.2024