logo NorTrials

NorTrials rådgivende gruppe

NorTrials rådgivende gruppe skal være et forum for diskusjon av aktuelle saker og problemstillinger innen NorTrials' virkeområder og skal bidra med innspill til satsingen.

Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

​NorTrials rådgivende gruppe består av representanter fra industri, spesialisthelsetjenesten v/universitetssykehusene, konserntillitsvalgte, brukere og andre relevante aktører, se medlemsliste​.​

Sist oppdatert 06.02.2023