logo

NorTrials-styret

Styret i NorTrials består av de administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene, samt to representanter fra Legemiddelindustrien og en representant fra Melanor.

​Styremedle​​​mmer:

Portrett Terje Rootwelt

Helse Sør-Øst RHF

Portrett av Inger Cathrine Bryne

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Portrait Marit Lind

Helse Nord RHF

Portrett Nicolas Vaugelade-Baust

Legemiddelindustrien (LMI)

En mann som smiler til kameraet

Legemiddelindustrien (LMI)

Melanor - bransjeorganisasjonen for medtek og lab

 

Her legges referater fra styremøtene ut etter hvert som de blir godkjent.

14. desember 2022

31. august 2022

21. april 2022

14. februar 2022

17. januar 2022

 

Sist oppdatert 19.10.2022