logo NorTrials

NorTrials klinisk immunologi

NorTrials-senteret for klinisk immunologi er lagt til Stavanger universitetssjukehus.

Ikon

​​Klinisk immunologi er et tverrgående fagfelt som inkluderer kronisk inflammatoriske og autoimmune tilstander. Dette er tilstander som skyldes eller preges av pasientenes eget immunsystem. Slike tilstander finnes innen flere forskjellige fagdisipliner. Sykdomsmekanismer og det genetiske grunnlaget for noen av disse sykdommene har noen fellestrekk, og nye immunmodulerende legemidler, både biologiske og syntetiske, brukes derfor ofte på tvers av fagfeltene. Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus har i en årrekke samarbeidet multidisiplinært innen forskning. Sammen med den veletablerte kliniske forskningsposten ved SUS, vil vi koordinere og legge til rette for økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier innen autoimmune sykdommer og inflammasjon i Norge.

Senterleder: Inger Marie Skoie

Fagansvarlig endokrinologi: Sondre Vatne Meling  

Helse Sør-Øst

Olav Sundnes

MD, PhD, førsteamanuensis, overlege

olasun@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hudavdelingen

Helse Vest

Ingeborg M. Bachmann

MD, PhD, professor, avdelingsoverlege

ingeborg.bachmann@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Hudavdelingen

Inger Marie Skoie

MD, PhD, førsteamanuensis, seksjonsoverlege

inger.marie.skoie@sus.no

Stavanger universitetssjukehus

Hudavdelingen

Kristian Bærøy Enerstvedt

MD, overlege

kristian.beroy.enerstvedt@hsr.as

Haugesund revmatismesykehus AS 

Hudavdelingen

Helse Nord

Øystein Grimstad

MD, PhD, førsteamanuensis, overlege

oystein.grimstad@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Hudavdelingen

Tzellos Thrasivoulos

MD, PhD, førsteamanuensis, avdelingsoverlege

thrasivoulos.tzellos@nordlandssykehuset.no

Nordlandssykehuset, Bodø

Hudavdelingen

Helse Midt-Norge

Ellen Marie Bjørge

MD, avdelingssjef

ellen.marie.bjorge@stolav.no

St. Olavs hospital, Trondheim

Hudavdelingen

Therese Beate Abusland

MD, avdelingsoverlege

therese.beate.abusland@helse-mr.no

Ålesund sjukehus

Hudavdelingen

Kontakt NorTrials klinisk immunologi

nortrials_clinical_immunology@sus.no
Portrett Inger Marie Skoie

Inger Marie Skoie

Seksjonsoverlege

inger.marie.skoie@sus.no
Portrett Sondre Vatne Meling

Sondre Vatne Meling

sondre.vatne.meling@sus.no

Senterpresentasjon fra NorTrials oppstartsmøte

 

Sist oppdatert 11.03.2024