logo NorTrials

NorTrials 2 år!

Oppstarten av NorTrials ble markert på Hotel Bristol 20. mai 2022. Hva har skjedd de første to årene av NorTrials’ levetid? Og hva gjenstår å få til? Vi inviterer til feiring!

24.
mai
2024
  1. 24. mai 2024, 13:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 24. mai 2024, 13:00 - 16:00

Hvor

Radisson Blu Scandinavia
Holbergsgate 30
Oslo

Påmelding

Frist for påmelding: 10. mai 2024, 23:00
Påmelding

Foreløpig program:

Kl. 12:00-13:00
Lett servering, kaffe og mingling

Kl. 13:00-16:00
Helse- og omsorgsministeren ønsker velkommen og forteller om status for Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.
Representanter for helsemyndighetene, spesialisthelsetjenesten, helsenæring, NorCRIN, Innovasjon Norge og NorTrials-organisasjonen vil fortelle om samarbeidet, hva man har oppnådd og hva som gjenstår.
Representanter fra våre nordiske naboland forteller om sine erfaringer, og vi diskuterer framtidig samarbeid.

Kl. 16:00-18:00
Musserende og mingling

Merk at det er et begrenset antall plasser, så vi oppfordrer til rask påmelding for de som ønsker å være fysisk til stede. Det vil være mulighet for å følge møtet digitalt.

NorCRIN arrangement

De som skal være til stede kan følge NorCRIN arrangementet i forbindelse med International Clinical Trials Day (ICTD), på storskjerm i samme møtelokale fra kl.09:00-12:00.

Kontakt