logo NorTrials

Digitalt NorTrials-møte med senterlederne og sykehus i Helse Vest RHF

De seks NorTrials-sentrene vil presentere status for etablering, videre planer og muligheter for samarbeid på tvers av sykehusene i regionen.

Passert
25.
mai
2023
  1. 25. mai 2023, 11:30 - 15:00
Teams-lenke

Tid og sted

Når

  1. 25. mai 2023, 11:30 - 15:00

Hvor

Teams

Teams-lenke

Målgruppe: Forskningsstøttepersonell (koordinatorer), klinisk studiepersonell (studieleger, studiesykepleiere) og ledere ved alle sykehus i Helse Vest RHF.

Program:

  • Velkommen / innledning (Helse Vest RHF / NorTrials)
  • Viktigheten av nettverksbygging og flere sentre rigget for kliniske studier (LMI/Melanor)
  • Presentasjon av NorTrials-sentre (Senterledere)

Kontakt