logo NorTrials

Hvordan fungerer NorTrials feasibilityportal – erfaringer og resultater så langt

NorTrials skal fungere som «én vei inn» for legemiddelindustri som ønsker å komme i kontakt med klinikere og sykehus som kan gjennomføre kliniske studier. Feasibilityportalen er selve inngangsporten til kliniske studier i Norge.

Publisert 16.04.2024
Portrett av Signe Øien Fretland
Signe Øien Fretland, leder av NorTrials koordinerende enhet

Portalen er et elektronisk skjema der industrien kan legge inn sine forespørsler om studier, som så blir sendt til mottakerapparatene i sykehusene som følger opp lokalt. 

Feasibility kan oversettes til «gjennomførbarhet», og betyr i denne sammenheng en kartlegging av hvilke sykehus som passer til å delta i de ulike studiene. NorTrials koordinerende enhet fungerer som bindeledd og fasilitator for kontakt mellom industrien og sykehusene. 

- Vi går manuelt gjennom henvendelsene i portalen og registrerer dem i våre systemer. Deretter sender vi forespørslene per e-post til våre kontaktpersoner ved sykehus som på forhånd har sagt hvilke typer studier de ønsker henvendelser om. Deretter er det sykehusene selv som eventuelt melder positiv interesse direkte til firmaet innen angitt tidsfrist, med kopi til NorTrials, forteller Signe Øien Fretland, leder av NorTrials koordinerende enhet. 

Sykehus som takker nei til studien, sender tilbakemelding kun til koordinerende enhet.

- På den måten sitter vi med en totaloversikt over besvarelser som vi sender til sponsor ved utløpt tidsfrist, og kan følge opp ved behov, sier Fretland.

Oversikt over feasibilityprosessen

Illustrasjon: Tank

Feasibilityprosessen

 

Når kontakt er opprettet vil den videre dialogen skje uten at NorTrials er involvert – med visse unntak. 

- Vi kan være behjelpelig med å oppklare uklarheter og purre ved manglende svar fra sykehusene, sier Fretland.

Hun understreker at det er frivillig for industri og CRO-er å bruke feasibilityportalen. Noen firmaer har allerede etablerte kontakter ved de ulike sykehusene, og da er det ingenting i veien for å kontakte dem direkte. 

- Feasibilityportalen er nok mest aktuell å benytte for firma som ikke allerede kjenner utprøvere innen det aktuelle terapiområdet, eller som ønsker flere studiesentre. Vi ser imidlertid at en del firma som - til tross for at de kjenner norske forhold godt - bruker portalen fordi de opplever flere tilbakemeldinger fra sykehusene og bedre oppfølging, sier Fretland.

En annen fordel ved å henvende seg via portalen er at NorTrials kan formidle bredere forespørsler. 

- Vi kan involvere nettverk innenfor for eksempel pediatri eller sjeldne sykdommer, og kan også videreformidle til primærhelsetjenesten ved behov, sier Fretland. 

Portalen har vært operativ siden august 2022, og per april 2024 har det kommet 67 forespørsler. Rundt 40 % av forespørslene gjelder terapiområdet kreft, deretter følger medisinsk utstyr, nevrologi, luftveier og hud. 

Kartlegging av om studien blir tildelt ett eller flere sykehus i Norge er pågående, med disse foreløpige resultatene:

Studier tildelt Norge: 7
Studier ikke tildelt Norge: 14
Uavklart fra sponsor / CRO eller fortsatt i feasibilityprosess: 46

Signe Øien Fretland har en liten bønn til firmaene om å alltid informere sykehusene om de er tildelt studien eller ikke. 

- Vi vil komme med en sterk oppfordring til firmaene om å melde tilbake til sykehusene så snart de vet utfallet av feasibility-prosessen, så ikke leger, sykepleiere og koordinatorer må sitte i uvisse og holde av sårt trengte ressurser unødig, sier hun.