logo NorTrials

NorTrials-møte i Madrid

Den store kreftkongressen ESMO er i gang, og fredag kveld møtte norske klinikere og representanter for internasjonal helseindustri hverandre på den norske ambassaderesidensen i Madrid.

Publisert 23.10.2023
Sist oppdatert 25.04.2024
Møtedeltakere på ambassaderesidensen

Dette er det femte internasjonale møtet i regi av NorTrials og Innovasjon Norge i forbindelse med internasjonale kongresser, der målet er å vise frem Norge som et land selskapene bør legge sine kliniske studier til. Det første møtet ble holdt for nøyaktig ett år siden, i Paris under ESMO 2022.

Kreftkongressen ESMO er verdens nest største kreftkongress, og arrangeres av European Society For Medical Oncology (ESMO). Kjente norske onkologer som Åslaug Helland, Daniel Heinrich og Andras Stensvold er alle til stede på kongressen denne uka, og rundt 20 av dem – fra syv ulike sykehus i Norge - var også på ambassademøtet fredag kveld. Der møtte de 30 norske og utenlandske industrirepresentanter fra 17 ulike firma, samt Norges ambassadør til Spania, Nils Haugstveit.  

- Kreft et viktig forskningsområde i Norge

Signe Fretland, leder i NorTrials koordinerende enhet, ønsket velkommen og fortalte forsamlingen litt om hva NorTrials er, og hvordan de jobber. Hun viste også promovideoen Welcome to Norway.

- Hittil i år har 45 feasability-søknader blitt sendt inn gjennom NorTrials-portalen, fra rundt 20 ulike selskaper fordelt på 10 ulike terapiområder. Hele 75 % av søknadene gjelder kreftstudier, så dette er definitivt et viktig forskningsområde i Norge, sa Fretland.

Norge et ideelt sted å gjøre kliniske studier

Ambassadør Nils Haugstveit var glad for at det var så mange fremmøtte, og det felles målet med flere kreftstudier i Norge.

- Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til alle som deltar her - ​​fra hele verden. Deres tilstedeværelse her er et vitnesbyrd om det kollektive engasjementet vi deler i kampen mot kreft, en sykdom som fortsetter å utfordre oss og krever innovative løsninger. Norge er et ideelt valg for å gjennomføre banebrytende kliniske studier. Vi kan tilby topp moderne medisinske fasiliteter, høyt kvalifisert helsepersonell og en pasientsentrert tilnærming i helse- og omsorgstjenesten, sa Haugstveit.

Norges mange fordeler

Åslaug Helland, som er forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og leder av NorTrials senter for kreftsykdommer, snakket i sin tale om alle fordelene ved å gjøre kliniske studier i Norge. Hun trakk blant annet frem Kreftregisteret, fordelen med personnummer og hun fortalte om de store satsingene Impress Norway og CONNECT. Hun fortalte at det har skjedd mye innen presisjonsmedisin på kreftområdet de siste par årene.

- Gjennom en felles innsats har vi nå offentlig finansiert avansert molekylær diagnostikk for våre pasienter. Analysene av over 500 gener finansieres av den offentlige helsetjenesten. Metodikken skaleres nå opp med sikte på å være tilgjengelig for alle pasienter med avansert sykdom, slik at nye behandlingstilbud og kliniske studier blir realistiske alternativer for flere. Vi samarbeider også med flere av legemiddelselskapene som er til stede her i kveld, sa Helland.

Knyttet viktige kontakter

Det var stor interesse for møtet, og for første gang i denne møteserien var det venteliste for å kunne delta. Arrangørene NorTrials og Innovasjon Norge, og samarbeidspartnerne LMI, Melanor og Inven2, er svært fornøyd med gjennomføringen. Praten gikk livlig de to timene, og nye, viktige kontakter ble opprettet.

- Jeg håper og tror noen kontakter ble knyttet og avtaler ble inngått i kveld, og at det vil materialisere seg i flere kliniske studier på kreftområdet fremover, sier Signe Øien Fretland.

 

Her kan du lese om tidligere ambassademøter:

NorTrials-møte i Milano

NorTrials-møte i Amsterdam

NorTrials-møte i Paris