logo NorTrials

Vellykket NorTrials-møte i Paris

Fredag 9. september møttes norske kreftleger og representanter fra global legemiddelindustri i regi av NorTrials på den norske ambassadørens residens i Paris. Møtet ble arrangert i forbindelse med kreftkongressen ESMO. Hensikten var å promotere Norge som utprøverland ved bl.a. å sette fokus på handlingsplanen for kliniske studier, der NorTrials er ett av tiltakene, og å gjøre oppmerksom på fordelene ved å gjøre kliniske onkologistudier i Norge.

Publisert 05.10.2022
Sist oppdatert 25.04.2024
En gruppe mennesker i et rom
Fra den norske ambassadørens residens i Paris.

​Ambassadør Niels Engelschiøn åpnet møtet. Videre fikk vi presentasjoner fra statssekretær Karl Kristian Bekeng, leder av NorTrials koordinerende enhet Signe Fretland, og fra  Åslaug Helland, leder av NorTrials-senteret for kreft, som presenterte sine tanker om NorTrials og mulighetene partnerskapet innebærer.

Etter presentasjonene var det satt av god tid til mingling og nettverksbygging. Stemningen var god og mange nye kontakter ble opprettet, som forhåpentligvis vil resultere i at industrien vil legge flere studier til Norge framover.

Møtet fikk gode tilbakemeldinger. Vi ser fram til flere slike anledninger til å presentere Norge som et foretrukket utprøverland!

Lenker til artikler om møtet:
Dagens Medisin
HealthTalk