logo NorTrials

Ny kommunikasjonsrådgiver i NorTrials

Eline Feiring (48) skal bistå NorTrials koordinerende enhet med kommunikasjonsfaglige tjenester i en 20 % stilling.

Publisert 23.10.2023
Sist oppdatert 25.04.2024
Portrett av Eline Feiring

Foto: LMI

Feiring jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI), og skal nå dele stillingen sin mellom LMI og NorTrials i en 80/20-fordeling. Hun skal bistå som rådgiver og diskusjonspartner i spørsmål som krever kommunikasjonsfaglig kompetanse, samt bistå med innhold og publisering på NorTrials nettsider og sosiale medier. Stillingen er en konsulentstilling.

Feiring er utdannet journalist og har jobbet i LMI i 8 år. Tidligere har hun jobbet som forskningsjournalist i Tidsskrift for Den norske legeforening i 12 år og som nyhetsreporter i P4 Radio i 3 år.

- Jeg gleder meg til å bli en del av teamet til Signe og Ellen, som jeg allerede har hatt gleden å samarbeide mye med. Opprettelsen av NorTrials har vært en viktig milepæl også for min nåværende arbeidsgiver, og representanter for LMIs medlemsselskaper sitter i NorTrials-styret. Kliniske studier har vært ett av mine arbeidsfelt i de fleste av de 8 årene jeg har jobbet i LMI, så jeg er godt kjent med både utfordringene og mulighetene på dette området. Det føles viktig å få være med å jobbe for at flere norske pasienter skal få delta i kliniske studier, sier Feiring.