logo NorTrials

Økning i gastrostudier takket være NorTrials

- Pasienter kommer hit den lange veien fra både Alta, Honningsvåg og Kirkenes for å være med i gastro-studiene våre. Så der har NorTrials-satsingen virkelig lykkes.

Publisert 07.03.2024
Et par kvinner smiler

Det sier Elisabeth Blomli, som sammen med Hilde Rognli-Johannessen er ansatt som studiesykepleier ved NorTrials senter for fordøyelsessykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

- En av studiepasientene våre omtaler oss bare som «sykepleierne mine». Mange av studiedeltakerne må jo komme hit ofte, gjerne en gang i måneden, og da blir vi godt kjent, sier Blomli. 

NorTrials-senteret ledes av professor og overlege Rasmus Goll, og nylig har de også fått bioingeniør  Kristina Aas på laget i en 25 % stilling.  

- Vi er så vidt vi vet det eneste NorTrials-senteret som har en fast bioingeniør. Hun tar seg av de mer kompliserte blodprøvene, og kompetansen hennes er gull verdt, sier Goll. 

Går mot strømmen og får flere studier 

Til tross for nedgangen i kliniske studier på landsbasis og på europeisk nivå, har Tromsø-sykehuset sett en økning. I øyeblikket har de 6 studier, hvorav to på cøliaki, tre på inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og én på øsofagitt (spiserørsbetennelse).  

- Vi hadde ikke hatt sjans til å kjøre alle disse hvis det ikke var for NorTrials-satsingen. Før var det bare Hilde som jobbet med dette her ved klinikken, og hun måtte gjerne jakte på en lege som kunne bruke litt av sin fritid. Etter NorTrials-oppstarten har vi også lært litt om hvilket pasientgrunnlag vi har, så vi kan svare mer presist på hvor mange pasienter som kan delta når vi får spørsmål om det. Aktuelle pasienter kommer også langveis fra, siden man ved Finnmarkssykehuset HF ikke har lykkes med å rekruttere noen gastroenterolog. Utfordringen for pasientene er lang reisevei og uforutsigbarhet med tanke på vær og transportmuligheter. Når det gjelder resten av landet er det etablert et nettverk med mange av landets gastroavdelinger, som involveres når det kommer tilbud om multisenter-studier, sier Goll.  

De fleste gastrostudie-henvendelsene fra industrien kommer direkte til Goll, mens andre industristudie-forespørsler kommer via NorTrials feasibility-portal. Der er det Merethe Larsen og Brynjar Mauseth ved Klinisk forskningsavdeling som tar imot henvendelsene og sender dem videre til riktig sted.  

Teamet ved NorTrials gastro
Elisabeth, Hilde, Rasmus, Kristina og Merethe

 

Planlegger studiesykepleier-nettverk 

I februar holdt studiesykepleierne Elisabeth og Hilde innlegg for sykepleierkolleger på Norsk gastroenterologisk forenings årsmøte på Lillehammer. De informerte om NorTrials og om hvordan de jobber med kliniske studier i hverdagen. Det var stor interesse for oppfølging i etterkant, så de to planlegger nå å etablere et nettverk av studiesykepleiere ved gastroavdelinger i resten av landet, slik at de kan utveksle erfaringer og kanskje lage felles systemer og finne en «best practice». Koordinator ved NorTrials kreft, Charlotte Helen Melby, har gjort det samme på kreft-feltet 

- Vi kommer til å forsøke å komme i kontakt med alle aktuelle, men hvis noen leser dette og ønsker å bli med i nettverket kan de gjerne ta kontakt med oss med det samme, sier Rognli-Johannessen. 

Elisabeth kan nås på elisabeth.blomli@unn.no  

Hilde kan nås på hilde.rognli-johannessen@unn.no