logo NorTrials

Regionalt NorTrials-møte i Trondheim

Torsdag 20. april var studiepersonell fra alle sykehus i Helse Midt-Norge samlet i Trondheim. Alle NorTrials-senterlederne fortalte om etableringen av sitt senter og videre planer for nasjonal nettverksbygging innenfor sine terapiområder.

Publisert 24.04.2023
Sist oppdatert 25.04.2024
En gruppe mennesker som sitter i stoler

I tillegg til senterlederne var Björn Gustafsson, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF og en representant for farmasøytisk industri, Sandrine Queré (Roche), til stede for å gi oss et innblikk i deres perspektiver på NorTrials-satsingen.

​Dette var det andre av fire regionale møter, der målet er å få til et enda tettere samarbeid mellom sykehusene og NorTrials-sentrene.

Neste region som får besøk av senterlederne er Helse Vest (Bergen, 25. mai) og Helse Nord (Tromsø, 16. juni).