logo NorTrials

Veikart for helsenæringen

Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet presenterte sitt nye veikart for helsenæringen den 23. august.

Publisert 24.08.2023
Rapportens forside

Veikartet beskriver kliniske studier som en forutsetning for å kunne utvikle legemidler og medisinsk utstyr, blant annet fordi de bidrar til økt kunnskap og utvikling av kompetansemiljøer. Regjeringen følger opp Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (2021 – 2025), som har som mål å øke antallet kliniske studier i helseforetakene med 15 pst. årlig. For å nå dette målet må helsenæringen legge flere studier til Norge.

NorTrials har fått en egen faktaboks i dokumentet der satsingen beskrives som «flaggskipet i satsingen på industristudier».