logo
Grafisk brukergrensesnitt, ikon

Om NorTrials

NorTrials ble opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 for å øke antallet kliniske oppdragsstudier i Norge. Her kan du lese mer om bakgrunn og organisering.

Sist oppdatert 11.10.2022