logo NorTrials

Bakgrunn

Det har lenge vært et politisk mål å styrke helseforskningen og gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling gjennom kliniske studier. I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen å bevilge midler til å etablere NorTrials som et gjensidig forpliktende partnerskap for kliniske studier. Oppdraget om å etablere NorTrials ble gitt til de regionale helseforetakene (RHF-ene) og er beskrevet i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier i januar 2021.

​NorTrials skal tilby én vei inn til kliniske studier for bedrifter og andre aktører som vil gjennomføre slike studier i Norge.

Det opprettes seks NorTrials-sentre på faglige satsningsområder, utvalgt i samarbeid med industrien. Hvert senter som får slik status tilføres årlig støtte i en femårsperiode. Midlene skal finansiere støttefunksjoner, akkreditering og kompetansetiltak. Selve studiene forutsettes eksternt finansiert.

NorTrials skal også opprette en ordning som gjør det mulig å etablere stillinger for dedikert studiepersonell tilsvarende til sammen 10-15 årsverk.

Gjennom NorTrials er det satt av midler til å markedsføre Norge som utprøverland. Dette vil gjøres som et samarbeid mellom NorTrials, Innovasjon Norge, teknologioverføringskontorene og næringslivet.​

Les rapporten om etablering av NorTrials​ (PDF)Sist oppdatert 06.01.2023