logo NorTrials

Rapportering av utfordringer ved oppstart og gjennomføring av kliniske studier

NorTrials har laget et elektronisk tilbakemeldingsskjema for å lette og sentralisere rapportering av problemstillinger som angår feasibility, oppstart og gjennomføring av kliniske studier i norske sykehus.

Skjemaet er ment å være et hjelpemiddel for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, CRO-er og sykehusansatte for å informere om problemer som forsinker eller forhindrer gjennomføring av kliniske studier. NorTrials koordinerende enhet vil gjennomgå innsendte skjemaer, se etter trender og større problemer og, om nødvendig, rapportere disse til NorTrials-styret slik at de kan håndteres videre i helseforetakene eller industrien.

Vær oppmerksom på at hastesaker må meldes direkte til det aktuelle studiestedet/sykehuset - NorTrials behandler ikke enkeltsaker!

Skjemaet er tilgjengelig på engelsk og norsk.

Sist oppdatert 09.10.2023