logo NorTrials

Informasjonsmateriell

Her finner du brosjyrer og lenker til informasjon om kliniske studier

Kliniske studier - noe for deg?

Legemiddelindustrien (LMI), NorTrials og flere pasientforeninger har sammen laget en brosjyre om kliniske studier, ment for pasienter og pårørende.

Pasientbrosjyre om kliniske studier
Grafisk brukergrensesnitt, diagram

Promoteringsbrosjyre for Norge som utprøverland

NorTrials har, i samarbeid med bransjeforeningene for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, LMI og Melanor, utarbeidet en elektronisk brosjyre for å promotere Norge som et foretrukket land for kliniske oppdragsstudier.

NorTrials-LMI-Melanor promoteringsbrosjyre FINAL.pdf
Et blått nett med blå bakgrunn

Samhandlingsavtaler mellom industrien og de regionale helseforetakene

Les om de nye samhandlingsavtalene som er inngått mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor.

Samarbeidsavtaler industri - RHF
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Sist oppdatert 12.06.2023