logo NorTrials

Samhandlingsavtaler industri - RHF

I juni 2023 ble det inngått nye, likelydende samhandlingsavtaler mellom de regionale helseforetakene og hhv. Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (bransjeforeningen for medtek og lab). Avtalene sikrer at samhandling mellom partene skjer på en faglig og etisk korrekt måte.

Ansatte i helseforetakene skal også følge avtalene ved samhandling med industriaktører som ikke er medlemmer i bransjeforeningene.

Les avtalene her (PDF):

 

Sist oppdatert 02.08.2023