logo NorTrials

Kurs og kompetanseutvikling

Her finner du en oversikt over kurs og andre muligheter for kompetanseutvikling som er relevante for kliniske studier. Tips oss gjerne om du vet om noe vi burde ha med!

Kurstilbydere

NorCRIN

​NorCRIN er et nasjonalt forskningsstøttenettverk som består av forskningsstøtteenhetene ved de seks universitetssykehusene. NorCRIN-partnerne arrangerer mange kurs som er nyttige for deg som jobber med kliniske studier. Her er lenker til noen av dem:

GCP-kurs i regi av NorCRIN-partnerne

Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr​ arrangeres ved St. Olavs hospital to ganger i året.

Nasjonalt kurs i studiesykepleie​ består av både fysisk møte/webinar og selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteraturstudium, og hjemmeoppgaver).

E-læringsmodulene for studiesykepleie-kurset finnes i Læringsportalen. De omhandler flere temaer som er nyttige for alle som jobber med kliniske studier, som f.eks. regulatoriske krav, samtykke og personvern, roller og ansvar, legemiddelhåndtering og mye mer. Søk på "kurs for studiesykepleiere" i kurskatalogen. Modulene kan tas enkeltvis og du behøver ikke være påmeldt kurset for å få tilgang.

​Regional forskningsstøtte​ Helse Sør-Øst

​Regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus har et bredt kurstilbud, se oversikt​. Mange av kursene er digitale, og de fleste er åpne for ansatte i alle landets sykehus.
 
Mest relevant er kanskje kursene i kliniske studier og Good Clinical Practice (GCP)​.

Kurs i kliniske oppdragsstudier arrangeres i samarbeid med Inven2 årlig (siste kurs var 31. mai 2023) 

​​Legemiddelindustrien (LMI)

​LMI arrangerer årlige CRA-diplomkurs over fire dager​. Kurset er for alle som jobber som monitorer av kliniske studier (Clinical Research Associate, CRA), og for de som ønsker å jobbe som dette.​ Siste kurs ble holdt i oktober 2023.

 

Kartlegging av kompetansebehov - kliniske studier

NorTrials og NorCRIN gjennomførte våren 2023  en nasjonal kartlegging av behov for opplæring og kompetanseheving for sykehusansatte som jobber med kliniske studier. Klikk nedenfor for å lese rapporten. 

Rapport - kartlegging av kompetansebehov
Ikon
Sist oppdatert 06.02.2024