logo NorTrials
Ikon

Tematisk oversikt - kurs og kompetanseheving

Her kan du se en oversikt over hvor du kan lære mer om ulike temaer som angår kliniske studier.

Mange av temaene dekkes av kurs i Good Clinical Practice (GCP).  GCP-kursene tar utgangspunkt i regelverk for legemiddelutprøvinger, men mye av innholdet er nyttig også for andre typer studier  

NorCRINs kurs for studiesykepleiere har mange e-læringsmoduler som tar for seg ulike temaer, med fokus på praktisk gjennomføring.

 

Tema

Kurs

Nettsider, lovverk og annen info

Avtaler

GCP - NorCRIN

 

 

Bidragsstudier

 

Forskerinitierte studier med bidrag fra industri - bidragsstudier - www.norcrin.no

Datahåndtering

GCP - NorCRIN

NorCRIN SOP 2.10 Data Management

Definisjoner

GCP - NorCRIN

NorCRIN SOP 1.01 CT (legemiddelutprøving)

NorCRIN SOP 1.01 MD

(utprøving av medisinsk utstyr)

Helseforskningsloven

Føring av CRF (datainnsamlingsverktøy)

GCP - NorCRIN

Kurs for studiesykepleiere 12: Case report form (Læringsportalen)

 

Helseøkonomi i kliniske studier

 

Helseøkonomi på Forskningsstøttes nettsider

Kildedata

GCP - NorCRIN

 

 

Kliniske studier - introduksjon

(e-læring)

Introduksjon til kliniske studier 

 

Medisinsk utstyr

Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr - NorCRIN

Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

 

Monitorering

GCP - NorCRIN

 

NorCRIN SOP MD1

Pasientrapporterte utfallsmål (PROM)

PROMiNET har introduksjonskurs, fordypningskurs, digital veiledning og arrangerer seminarer (Helse Sør-Øst)

Velkommen til PROMiNET - PROMiNET

Personvern

For OUS-ansatte: PIIP og PIFF (Læringsportalen)

Normen – Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren - ehelse

Protokollskriving

GCP - NorCRIN

Kurs i forskerinitierte studier

 

NorCRIN studieprotokoll-mal

Registrering av uønskede hendelser (AE/SAE/SUSAR) i legemiddelutprøvinger

GCP - NorCRIN

 

Roller og ansvar i kliniske studier

GCP - NorCRIN

Kurs for studiesykepleiere 06: Roller og ansvar (Læringsportalen)

Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr - NorCRIN

 

ICH-GCP

Helseforskningsloven

Clinical Trials in the European Union - EMA (euclinicaltrials.eu)

 

Samtykkeprosess

GCP - NorCRIN

Kurs i forskerinitierte studier

 

Kurs for studiesykepleiere 03: Samtykke og personvern (Læringsportalen)

REK samtykkemaler

Statistikk i kliniske studier

 

Statistikk på Forskningsstøttes nettsider

Studiepermer og -dokumentasjon

GCP - NorCRIN

 

Kurs for studiesykepleiere 01: Trial master file og Investigator site file (Læringsportalen)

 

Søknadsprosess , studier på medisinsk utstyr

Kurs i klinisk utprøving av medisinsk utstyr - NorCRIN

 

Webinarer i regi av DMP

 

Medisinsk utstyr - DMP

Søknadsprosess legemiddelstudier

GCP - NorCRIN (sponsorrolle)

Klinisk utprøving av legemidler til mennesker - DMP

 

Savner du noe her? Tips oss på contactnortrials@ous-hf.no!

Sist oppdatert 07.05.2024