logo NorTrials

NorTrials klinisk immunologi

NorTrials-senteret for klinisk immunologi er lagt til Stavanger universitetssjukehus.

Ikon

​​Klinisk immunologi er et tverrgående fagfelt som inkluderer kronisk inflammatoriske og autoimmune tilstander. Dette er tilstander som skyldes eller preges av pasientenes eget immunsystem. Slike tilstander finnes innen flere forskjellige fagdisipliner. Sykdomsmekanismer og det genetiske grunnlaget for noen av disse sykdommene har noen fellestrekk, og nye immunmodulerende legemidler, både biologiske og syntetiske, brukes derfor ofte på tvers av fagfeltene. Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus har i en årrekke samarbeidet multidisiplinært innen forskning. Sammen med den veletablerte kliniske forskningsposten ved SUS, vil vi koordinere og legge til rette for økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier innen autoimmune sykdommer og inflammasjon i Norge.

Senterleder: Inger Marie Skoie

Fagansvarlig endokrinologi: Sondre Vatne Meling  

Helse Sør-Øst

Olav Sundnes

MD, PhD, førsteamanuensis, overlege

olasun@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hudavdelingen

Helse Vest

Ingeborg M. Bachmann

MD, PhD, professor, avdelingsoverlege

ingeborg.bachmann@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Hudavdelingen

Inger Marie Skoie

MD, PhD, førsteamanuensis, seksjonsoverlege

inger.marie.skoie@sus.no

Stavanger universitetssjukehus

Hudavdelingen

Kristian Bærøy Enerstvedt

MD, overlege

kristian.beroy.enerstvedt@hsr.as

Haugesund revmatismesykehus AS 

Hudavdelingen

Helse Nord

Øystein Grimstad

MD, PhD, førsteamanuensis, overlege

oystein.grimstad@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Hudavdelingen

Tzellos Thrasivoulos

MD, PhD, førsteamanuensis, avdelingsoverlege

thrasivoulos.tzellos@nordlandssykehuset.no

Nordlandssykehuset, Bodø

Hudavdelingen

Helse Midt-Norge

Ellen Marie Bjørge

MD, avdelingssjef

ellen.marie.bjorge@stolav.no

St. Olavs hospital, Trondheim

Hudavdelingen

Therese Beate Abusland

MD, avdelingsoverlege

therese.beate.abusland@helse-mr.no

Ålesund sjukehus

Hudavdelingen

Region

Trine Finnes

MD, PhD, seksjonsoverlege

trine.e.finnes@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandet, Hamar

Jakob Winther

MD, PhD, overlege, avdelingsleder

jacob.andreas.winther@ahus.no

Akershus universitetssykehus

Elisabeth Qvigstad

MD, PhD, Førsteamanuensis, overlege, seksjonsleder

eqwigsta@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus 

Anja Fog Heen

MD, PhD, assisterende avdelingsoverlege

anjaheen@gmail.com

Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo

Ragnar Bekkhus Moe

MD, seksjonsoverlege

ragnar.bekkhus.moe@so-hf.no

Sykehuset Østfold, Kalnes

Stina Sollid

MD, PhD, postdoktor, seksjonsoverlege

stthso@vestreviken.no

Vestre Viken, Drammen sykehus

Elin Korsgaard

MD, overlege

ekorsgaa@vestreviken.no

Vestre Viken, Kongsberg sykehus

Øystein Husby

MD, seksjonsoverlege

oeyhus@vestreviken.no

Vestre Viken, Bærum sykehus

Ellen Abry

MD, seksjonsoverlege

ellen.abry@vestreviken.no

Vestre Viken, Bærum sykehus (i permisjon hele 2024)

Dag Hofsø

MD, PhD, overlege, seksjonsleder

dag.hofso@siv.no

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Petya Milova

MD, overlege

petmil@sthf.no

Sykehuset Telemark, Skien

Sigrid Blika

MD, overlege

sigbli@sthf.no

Sykehuset Telemark HF Notodden

Aneta Tomkowicz

MD, PhD, seksjonsoverlege

aneta.ewa.tomkowicz@sshf.no

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Synnøve Emblem Holte

MD, seksjonsoverlege

Synnove.Emblem.Holte@sshf.no

Sørlandet sykehus, Arendal

Kristian Løvås

MD, PhD, professor, seksjonsoverlege

kristian.lovas@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus

Martina Moter Erichsen

MD, PhD, klinikkoverlege

eva.martina.moter.erichsen@haraldsplass.no

Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen

Borghild Aakra

MD, klinikkoverlege

borghild.aakra@helse-fonna.no

Helse Fonna, Haugesund sjukehus

Sondre Meling

MD, PhD, overlege

sondre.vatne.meling@sus.no

Stavanger universitetssjukehus

Gorjan Kulosman

MD, avdelingsoverlege

gorjan.kulosman@stolav.no

St. Olavs hospital, Trondheim

Marthe Landsverk

MD, seksjonsoverlege

marthe.landsverk.rensvik@helse-mr.no

Ålesund sjukehus

Dag-Eirik Sørmo

MD, seksjonsoverlege

dag-eirik.sormo@helse-nordtrondelag.no

Sykehuset Levanger

Ragnar Joakimsen

MD, PhD, Professor, overlege

ragnar.joakimsen@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Kontakt NorTrials klinisk immunologi

nortrials_clinical_immunology@sus.no
Portrett Inger Marie Skoie

Inger Marie Skoie

Seksjonsoverlege

inger.marie.skoie@sus.no
Portrett Sondre Vatne Meling

Sondre Vatne Meling

sondre.vatne.meling@sus.no

Senterpresentasjon fra NorTrials oppstartsmøte

 

Sist oppdatert 07.06.2024