logo

NorTrials kreft

NorTrials-senteret for kreftsykdommer er lagt til Oslo universitetssykehus HF.

En person som arbeider på en datamaskin

NorTrials kreft vil jobbe for å øke antall kliniske studier for kreftpasienter i Norge, og også å øke antall pasienter inkludert i studier. Målet er å ha studieaktivitet i hele landet, og at flere sykehus skal være deltakende sentra i klinisk studier.

Vi har allerede et godt etablert nettverk for klinisk studier i Norge, og har erfaring fra den nasjonale kliniske studien IMPRESS-Norway der alle sykehus med kreftavdeling deltar. Vi vil bygge på dette nettverket og i tillegg utvikle vårt samarbeid med industrien videre.

Det er allerede lagt ned et betydelig arbeid for å etablere et klinisk datavarehus slik at vi til enhver tid har oversikt over egen pasientpopulasjon. 

Senterleder Åslaug Helland og koordinator Charlotte Melby

Foto: Eline Feiring

Senterleder Åslaug Helland og koordinator Charlotte Melby
Sist oppdatert 22.08.2023