logo NorTrials

NorTrials kreft

NorTrials-senteret for kreftsykdommer er lagt til Oslo universitetssykehus HF.

NorTrials kreft vil jobbe for å øke antall kliniske studier for kreftpasienter i Norge, og også å øke antall pasienter inkludert i studier. Målet er å ha studieaktivitet i hele landet, og at flere sykehus skal være deltakende sentra i klinisk studier.

Organisering

Oslo universitetssykehus (OUS) er et helhetlig kreftsenter (Comprehensive Cancer Centre - CCC), akkreditert av den europeiske organisasjonen OECI. Det er kreftstudier i mange av klinikkene og avdelingene i senteret. For eksempel består avdeling for kreftbehandling av 18 seksjoner, og tre stabsenheter. Hver seksjon har en seksjonsoverlege,en som har ansvar for forskning og en for de aktuelle tumorgruppene. I tillegg er det et aktivt forskningsmiljø i avdeling for gynekologisk kreft og i flere av de kirurgiske avdelingene, i tillegg til pediatri. I Oslo CCC er det et styre med bred representasjon fra avdelinger og klinikker med kreftaktivitet, i tillegg til et forskningsutvalg.

Klinisk forskning foregår på Radiumhospitalet, Ullevål, Rikshospitalet og Aker. Et nytt sykehusbygg vil åpnes på Radiumhospitalet i september 2024.

Totalt har vi 16 strålemaskiner, 10 på Radiumhospitalet og 6 på Ullevål, disse driftes med full kapasitet på dagtid og tre kveldsskift. I tillegg til vanlig strålebehandling, blir det gitt brachyterapi for pasienter med prostata og cervixkreft.  

 

Senterleder Åslaug Helland og koordinator Charlotte Melby

Foto: Eline Feiring

Senterleder Åslaug Helland og koordinator Charlotte Melby

Pasientpopulasjon

​Vi har regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst med en populasjon på 2 950 000 personer, og lokalsykehusansvar for fem bydeler i Oslo med en populasjon på 220 000. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Rundt 30.000 pasienter behandles hvert år. I 2022-2023 ble ca. 12% av nye pasienter ved Oslo CCC inkludert i kliniske studier.

Det er allerede lagt ned et betydelig arbeid for å etablere et klinisk datavarehus slik at vi til enhver tid har oversikt over egen pasientpopulasjon. 

Nettverk

Vi har allerede et godt etablert nettverk for kliniske studier i Norge, og har erfaring fra den nasjonale kliniske studien IMPRESS-Norway der alle sykehus med kreftavdeling deltar. Vi vil bygge på dette nettverket og i tillegg utvikle vårt samarbeid med industrien videre.

Studieerfaring og leveranse

Det er omlag 150 pågående kliniske studier i Oslo CCC.  Vi er involvert i utdanning av medisinske studenter gjennom hele studiet. Antall årlige vitenskapelige publikasjoner er om lag 800.

Ansatte og kontaktinformasjon

Sist oppdatert 03.05.2024