logo NorTrials

Åpningsmarkering for NorTrials hjerte-kar

Selv om NorTrials-senteret for hjerte-karsykdommer ved Akershus universitetssykehus (Ahus) allerede er godt i gang med organisering av egen virksomhet og oppbygging av et nasjonalt nettverk, ønsket de å markere etableringen av senteret med en offisiell åpning den 14. desember.

Publisert 23.03.2023
Sist oppdatert 25.04.2024
Staben ved NorTrials hjerte-kar
Offisiell åpning på Ahus.

Blant de inviterte var representanter fra hjerteavdelingen, ledelsen i medisinsk divisjon, forsknings- og innovasjonsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og NorTrials koordinerende enhet.

Viseadministrerende direktør ved Ahus, Jørn A. Limi, startet markeringen med å ønske lykke til med senteret og mulighetene det gir. Signe Øien Fretland fra NorTrials koordinerende enhet ga en overordnet presentasjon av bakgrunnen for og hensikten med NorTrials-satsingen.
 
Senterleder Peder L. Myhre og seksjonsleder Henrik Schirmer fortalte om organiseringen av senteret, pågående og planlagte studier og hvilke planer de har for å etablere et nasjonalt samarbeid om kliniske studier innen hjerte-karsykdommer. De kunne også fortelle at de har merket mye større pågang fra industrien etter at det ble kjent at de fikk tildelt NorTrials-senteret.