logo NorTrials

NorTrials hjerte-kar

NorTrials-senteret for hjerte-karsykdommer er lagt til Akershus universitetssykehus HF.

Senteret dekker kliniske studier relatert til kardiologi, kardiometabolske sykdommer, perifere karsykdommer m.m. Senteret er del av et etablert klinisk forskningsmiljø ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus Universitetssykehus og K.G. Jebsen Senter for Hjertebiomarkører, med bred kompetanse og etablert nettverk nasjonalt og internasjonalt. Senteret samarbeider tett med datavarehuset på sykehuset som muliggjør verdifullt innblikk i pasientpopulasjonen for rekruttering i kliniske studier. Senteret tilbyr et standardisert og effektivt pakkeforløp for oppstart og gjennomføring av nye kliniske studier. Senteret har som mål å samarbeide med - og tilrettelegge for - andre sykehus for å delta i kliniske behandlingsstudier innen hjerte-kar, og dermed øke norsk deltakelse. ​​

En bygning med glassfront
Ahus Nordbyhagen

 

Senterleder: Peder Langeland Myhre

Se artikkel fra åpningen av senteret på Ahus' nettsider​

Les artikkel om senteret med video på LMIs nettsider

Senterpresentasjon fra NorTrials oppstartsmøte

Sist oppdatert 03.04.2024