logo NorTrials

NorTrials-organisasjonen

Det tette samarbeidet mellom helsenæringen og helseforetakene preger hele NorTrials-organisasjonen.
NorTrials rådgivende gruppe er bredt sammensatt og reflekterer de mange samarbeidspartnerne.

Se organisasjonskart (pdf).

Sist oppdatert 03.05.2023