logo NorTrials

NorTrials koordinerende enhet

Den koordinerende enheten skal utvikle og formidle gode og effektive rutiner for industrisamarbeid og kliniske studier.

Grafisk brukergrensesnitt

​​​NorTrials koordinerende enhet har to hovedoppgaver:

  • Koordinering og oppfølging av NorTrials-satsningen
  • Én vei inn for industrien - være del av og bidra til oppbygging av et profesjonelt mottakerapparat

Den koordinerende enheten skal fungere som en nasjonal node for utvikling og formidling av gode og effektive arbeidsmetoder. Enheten skal bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse i helseforetakene for å gjennomføre kliniske studier på oppdrag fra industri.

NorTrials koordinerende enhet skal samarbeide med NorCRIN og med enheter som ivaretar industrisamarbeid og kliniske studier i helseforetakene.

Enheten er lagt til Oslo Universitetssykehus og består p.t. av en leder i 100 % stilling (Signe Øien Fretland), en koordinator i 50 % stilling (Ellen Johnsen​) og en kommunikasjonsrådgiver i 20% stilling (Eline Feiring).

Du kan kontakte NorTrials koordinerende enhet på contactnortrials@ous-hf.no.

 

Sist oppdatert 09.01.2024